Νόμος 4463/17

Ν4463/2017: Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4463/2017: Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 42/Α/2017), 30-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ρυθμίσεις μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή

Άρθρο 4: Διαφάνεια της υλικής υποδομής

Άρθρο 5: Συντονισμός τεχνικών έργων

Άρθρο 6: Διαφάνεια σχετικά με προγραμματισμένα τεχνικά έργα

Άρθρο 7: Υλική υποδομή εντός κτιρίου

Άρθρο 8: Πρόσβαση σε υλική υποδομή εντός κτιρίου

Άρθρο 9: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 10: Κυρώσεις

Άρθρο 11: Τροποποιούμενες διατάξεις - Προσθήκες

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου και για τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου

Παράρτημα 2: Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.