Νόμος 4487/17 - Άρθρο 18a

Άρθρο 18Α: Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της διανομής και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως παρακώλυση νοείται ιδίως:

 

α. η μη διανομή όλων των φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών σε όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης και

β. η απόκρυψη των εφημερίδων και περιοδικών από τις επιχειρήσεις πώλησης αυτών.

 

2. Η με πρόθεση παραβίαση της παραγράφου 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή 5.000 € έως 50.000 €.

 

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελείται από αμέλεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους.

 

4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ' επάγγελμα τέλεσης της πράξης της παραγράφου 1 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο εικοστό του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.