Νόμος 4487/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου: η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα με βάση την με αριθμό 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149/Β/2008):

 

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008, που εμπίπτει στις κατηγορίες:

 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή.

 

2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το περιεχόμενο των ανωτέρω μπορεί να είναι μυθοπλασία, δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ), κινούμενα σχέδια, καθώς και ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό που παράγονται, για εμπειρία χρήστη σε γραμμική ή γραμμική μορφή, με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές και με σκοπό τη δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο ή ως μέρος εφαρμογών και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο: το αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο του οποίου το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα, το πρώτο και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού, τα έργα προϋπολογισμού έως 500.000 € και τα έργα με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης στις διεθνείς αγορές.

 

4. Επενδυτικό σχέδιο: η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που εμπίπτει:

 

α) στις οικονομικές δραστηριότητες 59.11 και 59.12 και αφορά όλα ή επιμέρους στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια της παραγωγής και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής του και του μέσου μετάδοσης και προβολής του προς τον τελικό αποδέκτη-θεατή,

 

β) στην οικονομική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη δημιουργία του τελικού πρωτοτύπου προς έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση.

 

5. Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: το πρώτο χρονικά σημείο: α) είτε της έναρξης των εργασιών παραγωγής ή και μεταπαραγωγής, που αφορούν την επένδυση και πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και με το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο πλαίσιο της απόφασης υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, β) είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για τη μίσθωση εξοπλισμού ή της ανάληψης άλλης υποχρέωσης στην ελληνική επικράτεια, που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

 

6. Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου: η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών παραγωγής, όπως γυρισμάτων και ανάπτυξης λογισμικού, που αφορούν την επένδυση, οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 

7. Για τους σκοπούς του παρόντος, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL 187/2014) (στο εξής: Κανονισμός).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.