Νόμος 4487/17 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

Στην περίπτωση ι' διαγράφονται οι λέξεις το Άγιο Όρος και προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές Αγίου Όρους για ακίνητα κείμενα εντός ή εκτός αυτού.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) τροποποιείται ως εξής:

 

Στην περίπτωση ι)γ' διαγράφονται οι λέξεις το Άγιο Όρος και προστίθεται περίπτωση κ' ως εξής:

 

{κ) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για ακίνητα κείμενα εντός ή εκτός αυτού.}

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση πράξεις καταλογισμού φόρου είτε αυτές έχουν καταστεί οριστικές είτε εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.