Νόμος 4496/17 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 19 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, τους καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, το οποίο αφορά ιδίως στα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις μεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής, στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επιστροφή και τη συλλογή/διαλογή, στην πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων και στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.