Νόμος 4512/18 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (ΟΔΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστάται Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων, στην οποία μετέχουν:

 

α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος

 

β) Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού

 

γ) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

δ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ε) Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

 

στ) Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 

ζ) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

 

η) Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών

 

θ) Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

 

ι) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης

 

ι)α) Ο Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ι)β) Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ι)γ) Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ι)δ) Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ι)ε) Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ι)στ) Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ι)ζ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ι)η) Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Εσωτερικών

 

ι)θ) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

 

κ) Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

 

κ)α) Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

 

κ)β) Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

 

κ)γ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

κ)δ) Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

 

κ)ε'. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

 

κ)στ'. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

κ)ζ'. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

 

κ)η'. ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.

 

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. α. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και συμβουλευτικό όργανο προς τους αρμόδιους υπουργούς για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συντονισμένη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων ως προς το σύνολο των πεδίων εποπτείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, την παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής του καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την βελτίωσή του.

 

β. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την εποπτεία, και τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση τους.

 

γ. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικών με τη χρηματοδότηση των ενεργειών εποπτείας, και συνεργάζεται προς τούτο με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

δ. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.