Νόμος 4512/18 - Άρθρο 242

Άρθρο 242


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), σε περιπτώσεις:

 

α) συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται η ορισμένης διάρκειας εργασιακή σχέση του υπαλλήλου ως αορίστου χρόνου, ή

 

β) κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστήνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του μέσου όρου της παραγράφου 1 του άρθρου 241, μπορούν να διενεργούνται αρκούσης της τήρησης των ορίων δαπανών για μισθούς και συντάξεις που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 (νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017)). Για την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο μέσος όρος της παραγράφου 1 του άρθρου 241 με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, κατόπιν έκθεσης που συντάσσεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

2. Απαγορεύεται η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται με οιαδήποτε σχέση ορισμένης διάρκειας που καταρτίζεται κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων για τις προκηρύξεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου, περιλαμβανομένου του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.