Νόμος 4512/18 - Άρθρο 243

Άρθρο 243


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη Επιστημονικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Επιστημονικού Προσωπικού ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.