Νόμος 4512/18 - Άρθρο 381

Άρθρο 381: Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται νέα Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

 

2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 17Α του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997)), έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

 

3. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

 

4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Υπηρεσία, νοείται η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.