Νόμος 4512/18 - Άρθρο 391

Άρθρο 391: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), όπως ισχύει, η φράση έως τις 30-10-2017 αντικαθίσταται από τη φράση έως την 28-02-2018.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 17Α του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 01-03-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.