Νόμος 4546/18 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως αυτή ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση κ)η' που έχει ως εξής:

 

{κ)η) Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Εξαιρούνται, επίσης, της ρύθμισης της παραγράφου 1 όσοι, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), προσλαμβάνονται σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και σε θέση διοίκησής τους, για την οποία απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, έγκριση ή πρόταση του στρατηγικού επενδυτή.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.