Νόμος 4549/18 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 400 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παραγράφου 1)α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο.

 

Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το προβλεπόμενο έλλειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποστέλλει τον Μάιο και τον Νοέμβριο έκαστου έτους την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.