Νόμος 4549/18 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δήλωση αρνήσεως του προηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακαλείται εγγράφως από τον πάροχο, μέχρι τις 29-06-2018, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.