Νόμος 4555/18 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 3852/2010, οι λέξεις οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας αντικαθίστανται από τις λέξεις οι σύμβουλοι κοινότητας και οι λέξεις οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων αντικαθίστανται από τις λέξεις οι πρόεδροι των κοινοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.