Νόμος 4558/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018) ισχύουν και για το επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το οποίο υπέγραψε σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4486/2017 (07-08-2017) και μέχρι τις 30-11-2017.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.