Νόμος 4558/18 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 36 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Επιτρέπεται η μεταφορά φαρμακείων στα όρια του ίδιου δήμου, κατ' εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων, στις περιπτώσεις που η αρχική άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανακλήθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω περιορισμών στις χρήσεις γης. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης φαρμακείου επαναχορηγείται στον αρχικό δικαιούχο, μετά από αίτησή του, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσμίας 6 μηνών από την επαναχορήγηση της άδειας ίδρυσης, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.