Νόμος 4571/18 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018) διαγράφεται και οι υποπεριπτώσεις ε)ε', στ)στ' και ζ)ζ' αναριθμούνται σε δ)δ', ε)ε' και στ)στ' αντίστοιχα.

 

2. Στην αναριθμούμενη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4557/2018, μεταξύ των λέξεων των ιδιοκτητών, και των βασικών μετόχων προστίθενται οι λέξεις , των εκδοτών,.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.