Νόμος 4571/18 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Παράταση ρυθμίσεων των άρθρων 43 και 44 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Εάν ο απολυθείς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109 του Ποινικού Κώδικα, τελέσει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβληθεί αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από 2 έτη, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, για την οποία είχε απολυθεί υπό όρο.}

 

2. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/2017) οι λέξεις έως τις 28-08-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις έως τις 28-08-2019.

 

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 4322/2015 (ΦΕΚ 42/Α/2015), όπως η ως άνω παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 4489/2017, οι λέξεις έως τις 28-08-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις έως τις 28-08-2019.

 

4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4322/2015, όπως η ως άνω παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 4489/2017, οι λέξεις μέχρι τις 28-08-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι τις 28-08-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.