Νόμος 4587/18 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18-02-2019 έως 31-03-2019.}

 

2. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, στις 3 προηγούμενες χρήσεις για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως και ε' και ι)β' της παραγράφου 1 ή στις χρήσεις που κατ' εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι καταστάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ 2018 καταχωρίζονται από 03-01-2019 έως 25-01-2019.}

 

4. Η φράση για διάστημα έως 2 μηνών της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4571/2018 αντικαθίσταται από τη φράση για διάστημα έως 4 μηνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.