Νόμος 4599/19 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Διευθέτηση πληρωμής εκκρεμών υποχρεώσεων του Πράσινου Ταμείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δαπάνες που αφορούν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του Πράσινου Ταμείου προς τους Φορείς Είσπραξης και την Ανώνυμη Εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ ΑΕ) σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου και παραβόλου του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) από τους Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) για το έτος 2014 θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται, χωρίς να προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2019 και εντός των ορίων του Κ.Α.Ε. 0431.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.