Νόμος 4600/19 - Άρθρο 164

Άρθρο 164: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

 

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) αποτελείται από τα εξής είκοσι εννέα (29) μέλη:

 

α) 2 μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

β) 1 μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

 

γ) 1 μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

 

δ) 1 μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ε) 1 μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

 

στ) 1 μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Γενικό της Συμβούλιο,

 

ζ) 1 μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

η) 1 μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

θ) 1 μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τους Συλλόγους Μαιών - Μαιευτών,

 

ι) 1 μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων Εργαστηρίων,

 

ι)α) 1 εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ι)β) 1 εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ι)γ) 1 εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ι)δ) 1 εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ι)ε) 1 εκπρόσωπο του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

 

ι)στ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

ι)ζ) 1 εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

 

ι)η) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής,

 

ι)θ) τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ιατρών, επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας,

 

κ) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

 

κ)α) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

 

κ)β) 1 εκπρόσωπο των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων,

 

κ)γ) 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των διδασκόντων της,

 

κ)δ) 1 εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),

 

κ)ε) 1 εκπρόσωπο των ληπτών υπηρεσιών υγείας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών,

 

κ)στ) 3 μέλη με τους αναπληρωτές τους, με εγνωσμένο επιστημονικό κύρος, εμπειρία συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτικές υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

 

2. Οι φορείς της παραγράφου 1 ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη από τον φορέα, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

 

3. α) Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία των μελών του είναι τριετής.

 

β) Του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας προΐστανται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού, οι οποίοι είναι ιατροί μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή, εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, με εμπειρία συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτικές υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, εκλέγονται από την ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με μυστική ψηφοφορία, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας μεταξύ των ιατρών - μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Τα ίδια πρόσωπα δεν μπορούν να επανεκλεγούν στη θέση του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου για περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

 

και των επιτροπών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1278/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι επταμελής και απαρτίζεται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ως Πρόεδρο,

β) τον Αντιπρόεδρο αυτού ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

δ) τον εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και

ε) 3 από τα υπόλοιπα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

3. Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε 2 μήνες και σε έκτακτη εφόσον ζητηθεί ενυπόγραφα από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, τα οποία στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν τον προτεινόμενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδριάζει τακτικά κάθε 20 ημέρες και εκτάκτως εφόσον το ζητήσουν ενυπόγραφα 3 μέλη της, τα οποία στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν τον προτεινόμενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ολομέλειας, ορίζει τους αντίστοιχους εισηγητές και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1278/1982 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στο πλαίσιο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) μόνιμη επιτροπή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, αρμόδια για θέματα σχετικά με τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις των ιατρών και των άλλων επιστημόνων, η οποία είναι ενδεκαμελής και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και β) επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, η οποία είναι εννεαμελής, με Πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και μέλη επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και το έργο των επιτροπών της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα μέλη και τα επιστημονικά και άλλα προσόντα αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, η σύγκληση και λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν αμείβονται.}

 

4. Στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που αφορούν την έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983).

 

Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται η 31-12-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

5. α) Οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που αφορούν την έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών περιέρχονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, συστήνονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο ειδικές, μη αμειβόμενες, επιτροπές, με έργο τις εγκρίσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και το έργο κάθε επιτροπής και καθορίζεται ο αριθμός, τα προσόντα και η διάρκεια της θητείας των μελών της, η σύγκληση και ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α', τα αιτήματα της διενέργειας ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών εξακολουθούν να υποβάλλονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και να εξετάζονται από τις υφιστάμενες ειδικές επιτροπές αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.