Νόμος 4600/19 - Άρθρο 171

Άρθρο 171: Μηνιαίες αποδοχές διοικητών νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ίδιο ισχύει και για τους διοικητές των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, από την ημερομηνία που αυτά ενοποιήθηκαν και άρχισαν να αποτελούν ενιαία και αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.