Νόμος 3329/05

Ν3329/2005: Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3329/2005: Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 81/Α/2005), 04-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 1: Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 2: Σκοπός της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 4: Οργάνωση και Στελέχωση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 5: Πόροι της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 6: Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών και Συμβούλιο Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 6Α: Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Κεφάλαιο Β: Νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 7: Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 8: Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 9: Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 10: Επικουρικό προσωπικό

Άρθρο 11: Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 12: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Γ: Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 14: Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 15: Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 15Α

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 17Α

Άρθρο 18: Θέματα Οργανισμών

Άρθρο 19: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 20: Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Άρθρο 21: Υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.