Νόμος 3329/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Όργανα Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όργανα διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος είναι:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο

 

β) ο Διοικητής.

 

Σε καθεμία εκ των κάτωθι αναφερόμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το οποίο έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 265/1979 (ΦΕΚ 74/Α/1979), και Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, το οποίο έχει συσταθεί με το από [ΒΔ] 02-06-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 241/Α/1939) και το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 703/1972, συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

 

Ο Διοικητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους τομείς των κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών ή διοίκησης και οικονομίας και να διαθέτει εμπειρία στην άσκηση επιτελικών καθηκόντων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ικανότητες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

 

Σε θέση Διοικητή ή Προέδρου Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή στελέχη φορέων του δημόσιου τομέα ή τραπεζών, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), προκειμένου περί μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για το διορισμό των ανωτέρω λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, αποτελεί η συναίνεση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την πρωτοκόλληση του έγγραφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:

 

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Ελληνικού.

 

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δωδεκανήσου με έδρα το Δήμο Ρόδου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, με έδρα το Δήμο Βούλας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Μιχαλήνειο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής, με έδρα το Δήμο Πειραιά.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας,

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η Μητέρα, με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής.

 

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών με έδρα το Δήμο Σερρών.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας με έδρα το Δήμο Δράμας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής με έδρα το Δήμο Κομοτηνής.

 

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Φθιώτιδας με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας με έδρα το Δήμο Καρπενησίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1990 (ΦΕΚ 103/Α/1990).

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Εύβοιας με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας με έδρα το Δήμο Καρδίτσας.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων με έδρα το Δήμο Τρικάλων.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ο Αριστεύς Λάρισας, με έδρα το Δήμο Τυρνάβου.

 

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λεχαινών με έδρα το Δήμο Λεχαινών.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Θεσπρωτίας με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων.

 

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου με έδρα το Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων με έδρα το Δήμο Χανίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4, 5, και 6 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

3. Ο Διοικητής των ανωτέρω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

2. Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και το υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

4. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

5. Συντάσσει τον οργανισμό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

6. Αξιολογεί τις προτάσεις και τα αιτήματα των Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.

 

7. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

8. Υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας την προκήρυξη θέσεων ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού.

 

9. Αποφασίζει για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της αρμοδιότητας του.

 

10. Υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας πρόταση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

 

11. Αποφασίζει την τοποθέτηση των προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες.

 

12. Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τομέα μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.

 

13. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.

 

14. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του.

 

15. Αποφασίζει για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 15.000 ευρώ ετησίως, καθώς και για τον τρόπο χρηματοδότησης.

 

16. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ ετησίως.

 

17. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία του φορέα του.

 

18. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

19. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την κατάρτιση και διαχείριση των προγραμμάτων δράσης της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας. Συγκροτεί επιτροπή υπό τον υποδιοικητή του παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό την επίλυση και προώθηση επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του παραρτήματος.

 

20. Εκπροσωπεί τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπησή της στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

 

21. Προΐσταται των Υπηρεσιών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του φορέα αρμοδιότητας του.

 

22. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντάσσει την ημερήσια διάταξη.

 

23. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

24. Μπορεί να εξουσιοδοτεί με πράξη του τον Αντιπρόεδρο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και ιεραρχικά υφιστάμενα του όργανα να υπογράφουν με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του.

 

25. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής για υπηρεσίες του φορέα αρμοδιότητας του και λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

26. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα εκπαιδευτικά και πάσης φύσεως ερευνητικά προγράμματα, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.

 

27. Είναι αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

28. Είναι αρμόδιος για το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας των υπηρεσιών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, σε συνεργασία με τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

29. Να αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να τοποθετεί το προσωπικό αυτό ανά διεύθυνση, τμήμα ή στο παράρτημα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

4. Στις υπόλοιπες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα όργανα διοίκησης είναι:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο

 

β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) δύο μέλη με εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως Αντιπρόεδρος,

 

γ) στα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που έχουν σκοπό σχετικό με τα άτομα με αναπηρίες, συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με την αντίστοιχη αναπηρία.

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συμμετέχει ένας εκπρόσωπος πιστοποιημένης σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2646/1998 εθελοντικής οργάνωσης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

δ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα.

 

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις του Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις του Προέδρου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και η αποζημίωση για τα μέλη, πλην του Προέδρου, και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

 

Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Μονάδας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και έχει διετή θητεία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, αζημίως για το Δημόσιο, ή η απόσπαση τους, μέχρι τρεις μήνες, σε άλλη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

1) Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

2) Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

3) Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, το οποίο υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

4) Εγκρίνει τον οργανισμό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τις τροποποιήσεις του, και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

5) Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

6) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

7) Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

8) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ ετησίως.

 

9) Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

10) Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

11) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

12) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

13) Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους Φορείς του αχρησιμοποίητου υλικού της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, για το χαρακτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού.

 

14) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και όσες του αναθέτει ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.