Νόμος 4602/19 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Τροποποίηση του άρθρου 44Α του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 44Α του νόμου 4042/2012, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Τα Μικρά Πράσινα Σημεία αποτελούν υπαίθριους - περιφραγμένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές και χωροθετούνται, σύμφωνα με την ικανότητα αποθήκευσής τους και την έκτασή τους ως εξής:

 

α)α) Τα Μικρά Πράσινα Σημεία με ικανότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από 15 τόνους και μικρότερη από 1000 τόνους χωροθετούνται εκτός ορίων οικισμών και πόλεων.

 

β)β) Τα Μικρά Πράσινα Σημεία με ικανότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από 15 τόνους και μικρότερη από 200 τόνους χωροθετούνται εντός ορίων οικισμών και πόλεων και καταλαμβάνουν μέγιστη έκταση 1000 m2

 

Για την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, τηρούνται οι επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που διέπουν τα Πράσινα Σημεία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.