Νόμος 4603/19 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 2725/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του νόμου 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν:

 

α) ομογενείς,

 

β) πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) και

 

δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.

 

Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:

 

α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,

 

β) διαβατηρίου κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

γ) άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4251/2014 και

 

δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.}

 

2. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του νόμου 2725/1999 το αρκτικόλεξο ΕΥΑΕΤ αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο ΕΚΑΕ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.