Νόμος 4604/19 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του οικείου Επόπτη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.