Νόμος 4605/19 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 7 του νόμου 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:

 

α)α) 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου, και

β)β) 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.}

 

2. Η παράγραφος 6 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.