Νόμος 4605/19 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία και στις διοικητικές πράξεις αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης νοείται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 174 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Από 17-04-2018 καταργούνται η περίπτωση β' της παραγράφου 1, η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 και η περίπτωση δ' με τις υποπεριπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.