Νόμος 4605/19 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διατάξεις σχετικά με τον Συνήγορο του Καταναλωτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, όπως αυτές περιγράφονται κατά κατηγορία και κλάδο στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004), ανακατανέμονται μέσω της σύστασης - κατάργησης θέσεων ως εξής:

 

α. Οργανικές θέσεις που καταργούνται:

 

α)α. 5 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

β)β. 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγού.

γ)γ. 1 θέση του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρα.

 

β. Οργανικές θέσεις που συνιστώνται: 7 θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Κλάδος / Θέσεις

 

Ειδικοί Επιστήμονες 35

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού 5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγού 0

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρα 0

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.