Νόμος 4605/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο ποσό των 170.000 €, διαιρεμένο σε 1.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται κατά το ποσό των 102.000 € από το Δήμο Λαμιέων, κατά το ποσό των 34.000 € από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατά το ποσό των 34.000 € από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και καταβάλλεται με μετρητά το αργότερο εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Τα δικαιώματα των μετόχων στο πλαίσιο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Δήμαρχο Λαμιέων, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

 

3. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και αμεταβίβαστες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.