Νόμος 4605/19 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από 5 μέλη και αποτελείται από:

 

α) ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Δήμο Λαμιέων,

 

β) 2 εκπρόσωπους του Δήμου Λαμιέων,

 

γ) 1 εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

 

δ) 1 εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 4 έτη και μπορεί να ανανεωθεί μια φορά για ισόχρονο διάστημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.