Νόμος 4605/19 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι:

 

α) Η διοργάνωση ετήσιας Πανελλήνιας Έκθεσης, στη Λαμία, με στόχο την ανάδειξη της έκθεσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κύρια έμφαση τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της προώθησης των εθνικών αγροτικών προϊόντων.

 

β) Η ανάπτυξη δράσεων με φορείς και οργανώσεις με στόχο την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.

 

γ) Η αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο να αποτελέσει ο νέος φορέας πόλο έλξης δράσεων έρευνας και καινοτομίας - συνεδρίων σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

 

δ) Η υποστήριξη των τοπικών επενδυτικών συνεργασιών.

 

ε) Η προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς.

 

στ) Η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών τοπικών εξαγωγών και της ελληνικής τοπικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται ιδίως:

 

α) να διαχειρίζεται και να λειτουργεί μόνιμο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο,

 

β) να προβαίνει σε εκσυγχρονισμό και επέκταση όλων των υποδομών της έκτασης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας,

 

γ) να διοργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις με θέματα οικονομικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος,

 

δ) να εκμεταλλεύεται κυλικεία, εστιατόρια και γενικά χώρους παροχής υπηρεσιών προς το κοινό και

 

ε) να προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που δεν αντίκειται στους παραπάνω σκοπούς.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.