Νόμος 4605/19 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου και έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. Για χρονικό διάστημα 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Δήμος Λαμιέων, δια των αντιστοίχων υπηρεσιών του, θα παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

 

3. Η κάλυψη των αναγκών της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε προσωπικό δύναται να γίνει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.