Νόμος 4605/19 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Συμπλήρωση του άρθρου 8 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρχή του άρθρου 8 του νόμου 4519/2018 προστίθεται ο αριθμός 1 και μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.

 

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου.

 

β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι, ποσοστό έως 40% των εσόδων από το αντίτιμο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Πράσινο Ταμείο. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ή επιμέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα διοικητικό όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά προσδιορισμένη θέση της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής.

 

γ) Οι πόροι της περίπτωσης α' αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΦΔΠΠ και το μέρος των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β', διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εμπίπτουν στην χωρική του αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εποχικού προσωπικού, εφόσον απαιτείται.

 

δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α', μόνο για την περίοδο 2019 ισχύει η υπουργική απόφαση 40982/2003 (ΦΕΚ 511/Β/2003) και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

 

Τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου της περιόδου 2019 εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και κατατίθενται στο λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό 30% στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικά η Τοπική Κοινότητα Λάκκων, του Δήμου Πλατανιά, του Νομού Χανίων από το ποσοστό του 30%, λαμβάνει το 10%.}

 

2. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.