Νόμος 4621/19

Ν4621/2019: Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4621/2019: Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 128/Α/2019), 31-07-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 2: Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 98, 99, 100, 103 και 104 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019)

Άρθρο 3: Τροποποίηση του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012)

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-07-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.