Νόμος 4623/19 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Τροποποίηση του νόμου 3649/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 9 του νόμου 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008), η λέξη δύο αντικαθίσταται από τη λέξη τρεις.

 

2. Το άρθρο 15 του νόμου 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) μετά τη λέξη αναπληρωτή διαγράφεται η λέξη τον και στο τέλος του εδαφίου προστίθεται φράση ως εξής: , με απόφαση του Διοικητή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.