Νόμος 4638/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 59 του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. α) Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να εγγράφεται πίστωση ως ειδικό αποθεματικό, ποσού όχι μεγαλύτερου από το 50% της πίστωσης που εγγράφεται ως αποθεματικό της παραγράφου 1 για το ίδιο έτος, για την κάλυψη σημαντικών και επειγουσών δαπανών.

 

β) Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται ως αποθεματικό της παραγράφου 1 και ως ειδικό αποθεματικό της προηγούμενης περίπτωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

 

γ) Η χορήγηση πίστωσης από το ειδικό αποθεματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.