Νόμος 4638/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Στατιστική Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θεωρούνται νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του τρέχοντος έτους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.