Νόμος 4647/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οφειλές των παρόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως 120 μετά από αίτηση των παρόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.