Νόμος 4647/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Παράταση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας που υλοποιούνται βάσει διατάξεων η ισχύς των οποίων λήγει την 31-12-2019 συνάπτονται νομίμως και μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την έκδοση ανακοίνωσης έως 31-12-2019.

 

2. Μέχρι τη σύναψη των νέων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος, και όχι αργότερα από τις 30-06-2020, παρατείνονται οι υφιστάμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Προϋπόθεση για να δοθεί η εν λόγω παράταση, συνιστά η υποβολή του σχετικού αιτήματος των εν λόγω φορέων προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έως την 31-12-2019, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.