Νόμος 4647/19 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας για εφοδιασμό τους με υλικά και υπηρεσίες και υπερβαίνουν το ύψος των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ως προς το ύψος του υπερβάλλοντος ποσού, δύνανται με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας να μεταφέρονται κατά το υπερβάλλον (ποσό) σε άλλα νοσοκομεία εντός της ιδίας Υγειονομικής Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η μεταφορά του υπερβάλλοντος ποσού αφορά νοσοκομεία διαφορετικής Υγειονομικής Περιφέρειας, η μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου προς την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΕ. Για την ολοκλήρωση της μεταφοράς απαιτείται η αναμόρφωση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων αναφοράς με ισόποση αυξομείωση, όπου αυτή απαιτείται και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.