Νόμος 4647/19 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Στελέχωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τακτικοί υπάλληλοι ή/και ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

2. Οι αποσπάσεις της ως άνω παραγράφου γίνονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη για 3 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ, ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

 

3. Στους ως άνω αποσπασμένους εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019). Το σύνολο των αποδοχών του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης. Ειδικά για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.