Νόμος 4647/19 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ιδρυθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018). Η διαδικασία αυτή περατώνεται εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4521/2018. Για το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνεται η θητεία όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.