Νόμος 4647/19 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 84 του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 21 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 4485/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να επανασυνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 8/Α/20163) συμβάσεις προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που καταρτίστηκαν δυνάμει της διάταξης αυτής, μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου και σε κάθε περίπτωση με ημερομηνία λήξης όχι μετά τις 31-12-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.