Νόμος 4647/19 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Εξουσιοδοτική - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων που αφορούν ιδίως στη διαδικασία και στα δικαιολογητικά αναγνώρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στην ανάκληση αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, καθώς και σε κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή τους.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 34 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.