Νόμος 4647/19 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Χρηματοδότηση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χρηματοδότηση των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων είναι δυνατή η θέσπιση εισφοράς επί των μελών τους, καθώς και η αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

 

2. Για την ενίσχυση του έργου των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από όποιον πόρο επιτρέπεται από τον νόμο.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να προβλέπεται η ενίσχυση του έργου των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή μέσω της επιβολής εισφοράς υπέρ της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης σε μη- μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και της απόδοσής της στη Διεπαγγελματική Οργάνωση.

 

4. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού και των ειδικότερων στόχων τους, συνεργάζονται κατά περίπτωση με άλλους φορείς, όπως οι ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.