Νόμος 4647/19 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 42 του νόμου 4607/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 42 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019) προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:

 

{12. Εκκρεμείς αιτήσεις για την κατασκευή έργων των άρθρων 12 και 14 του νόμου 2971/2001, που κατατέθηκαν συνοδευόμενες από πλήρη φάκελο, πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019) και αφορούν στην κατασκευή έργων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλασσίου χώρου ή του πυθμένα, εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εξετασθεί η αίτησή του με τις διατάξεις του νόμου 4607/2019, υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.