Νόμος 4663/20 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται από εγκατάσταση παροχής καυσίμων, η οποία δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών, οι διαδικασίες εφοδιασμού των δεξαμενών της με καύσιμα, και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης της ανωτέρω εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η λειτουργία της σε αυτή, υπό τον όρο της συμμόρφωσής της με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης.

 

3. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο προστιθέμενης αξίας διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής και περί φόρου προστιθέμενης αξίας νομοθεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.