Νόμος 4663/20 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διενέργεια μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα ή επαγγελματική ομάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α/1990), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, η παράγραφος 2 τροποποιείται και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 18

 

1. Ο οδηγός οποιουδήποτε οχήματος (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης), ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 3.000 €.

 

2. Οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ο οποίος εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ή επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό ενδείξεως της αξίας της διαδρομής (ταξίμετρο), με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών και με χρηματική ποινή 150 € τουλάχιστον.

 

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πολλαπλή μίσθωση με κόμιστρο, μόνο αν η ανάθεση μεταφοράς επιβατών γίνεται όταν το Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισμός των επιβατών βρίσκεται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. Η πολλαπλή μίσθωση επιτρέπεται μέχρι του αριθμού των επιβατών που προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.